Pārliecība, cerību attaisnošana, ātrums un elastība ir tie elementi, kas padara SmartCalls vienreizēju. Esam apmierināti, ka maksājumu paziņojumu sniegšanai izvēlējāmies SmartCalls. Varam ar pārliecību sacīt, ka sniegtais solījums dienu no dienas tiek veiksmīgi pildīts! Ramunė Vaičeliūnienė, SIA "Skolų rizikos sprendimai"